اپراتور کد آهنگ
 نام آهنگ
 نام خواننده
 همراه اول 84079 همه چیز اینجاست علی لهراسبی
همراه اول 84081 ساعت هشت علی لهراسبی
همراه اول 84085 عشقهعلی لهراسبی
همراه اول84089 تا وقتی با منیعلی لهراسبی