اپراتور   کد آهنگ          نام آهنگ            اثری از       
ایرانسل
2611 نگاه بی تفاوت شهرام بزرگمهر
ایرانسل 2612 کابوس تنهایی شهرام بزرگمهر
ایرانسل 2613 بهتربن ارزو ها شهرام بزرگمهر
ایرانسل 2614 احساس موافق شهرام بزرگمهر
ایرانسل 2615 یک دنیا میدونه شهرام بزرگمهر
ایرانسل 2616 نیمکت خالی شهرام بزرگمهر
ایرانسل 2617 صدای خسته شهرام بزرگمهر
ایرانسل 2618 گله شهرام بزرگمهر
ایرانسل 2619 یک مسئله کوچک شهرام بزرگمهر