نام خوانندهنام آهنگکد آهنگنوع کد
فرزاد فرزینیه شانس دیگه۵۳۸۷۸ همراه اول
فرزاد فرزینامروز۵۳۸۷۷ همراه اول
فرزاد فرزینصلح جهانی۵۳۸۷۶ همراه اول
فرزاد فرزیننرو۵۳۸۷۵ همراه اول
فرزاد فرزینماه عسل۵۳۸۷۴ همراه اول
فرزاد فرزینفکر تو۵۳۸۷۳ همراه اول
فرزاد فرزینشخصی۵۳۸۷۲ همراه اول
فرزاد فرزینبا تو میمونم۵۳۸۷۱ همراه اول
فرزاد فرزینای وای۵۳۸۷۰ همراه اول
فرزاد فرزینقطار۵۳۸۶۹ همراه اول
فرزاد فرزینهدفون۵۳۸۶۸ همراه اول
فرزاد فرزینلحظه ها۵۳۸۶۷ همراه اول
فرزاد فرزینمن و تو۵۳۸۶۶ همراه اول
فرزاد فرزینبرگرد۵۳۸۶۵ همراه اول